Spočinúť v náručí seba. Deň pre Ženu 2 Košice 2017