Šiva

Šiva

Euforická senzuálna terapia a masáž Mohendžodáro.

V ľahu na chrbte.

Trvá 90 minút a používam pri nej aj olej.

Zameraná na kultiváciu Kundalini energie a stimuláciu zmyslov a pudov.
Pôsobí na chronické stavy, prejavy a záťaže. Pracuje s minulosťou. Lieči situácie, ktoré sú
neprejavené, dlhodobé, minulé nálady a stavy, ktoré sa prejavujú ako dlhodobá záťaž.
Pôsobí na ženskosť, senzualitu a jej výsledky sa prejavia s účinkom hmatateľným

a dlhodobým.

Zasahuje hĺbku, príčiny a je vhodná pre opakované skúsenosti, pokročilé ženy, ženy, ktoré

otvárajú svoju intimitu a v hĺbke sa liečia..

Šiva je spojený s dočasnosťou a pominuteľnosťou všetkého hmotného stvorenia a s neustálou
schopnosťou prírody tvoriť. Je Boh ukončovateľ, je koncom i začiatkom. Šiva sa stáva

zosobnením cesty meditácie a cesty poznania.

Venujem sa celému telu ženy. Pri tejto terapii pracujem s aurou a s telom po letokruhoch.
Používam masážnu techniku Dvanástich vĺn. Ošetrujem významné miesta na tele pre
kultiváciu Kundalini energie. Terapia podporuje kruhovým hladením voľné dýchanie ženy.
Na záver terapie pracujem s energetickým systémom 9. čakier, špirálovitým krúžením
v oblasti vybraných čakier a záverečnou harmonizáciou čakrového systému.

Cena tejto senzuálnej terapie je 60 eur.

Šiva