Krišna

Krišna

Euforická senzuálna terapia a masáž Mohendžodáro.

V ľahu na bruchu.

Trvá 90 minút a používam pri nej aj olej.

Zameraná na kultiváciu Kundalini energie a stimuláciu zmyslov a pudov.
Pôsobí na akútne stavy, prejavy a záťaže v súčasnosti. Prečisťuje situácie, ktoré sú aktuálne,
krátkodobé, a pracuje s okamžitými náladami. Zasahuje povrch a dôsledky.
Pôsobí na ženskosť, senzualitu a jej výsledky sa prejavujú rýchlo, s hmatateľným

a krátkodobým výsledkom.

Je vhodná pre ženy, ktoré sú emočne uzatvorené a v hĺbke zranené.

Krišna je Boh, ktorý vyjavuje svoju vesmírnu jedinečnosť. Otvára mier a hravosť v živote

ženy.

Venujem sa celému telu ženy. Pri tejto terapii pracujem s aurou a s telom po letokruhoch.
Ošetrujem významné miesta na tele pre kultiváciu Kundalini energie. Používam masážnu
techniku Dvanástich vĺn. Terapia podporuje kruhovým hladením voľné dýchanie ženy.
Na záver terapie pracujem s energetickým systémom 9. čakier, špirálovitým krúžením
v oblasti vybraných čakier a záverečnou harmonizáciou čakrového systému.

Cena tejto senzuálnej terapie je 60 eur.

Krišna