Koučing a biznis cez srdce

Čo je to koučing

Terapia a koučing je v zásade rovnaký proces. Sprevádzajú posun klienta a robia ho efektívnejším a rýchlejším. Terapia však robí tento proces často a vôbec možným. Pracuje viac s hĺbkou a s tým, čo sa môže v duši objaviť. Terapia taktiež pracuje viac s minulosťou.

Oba spôsoby sa pomocou určitej formy komunikácie snažia o napojenie klienta na svoju vlastnú podstatu. To vedie k skvalitneniu života, redukcii problémov a posunutiu človeka želaným smerom. Majú teda podobný cieľ avšak rôzne prostriedky. Sprevádzať človeka na ceste k jeho osobnej celistvosti.

Špecializujem sa na prácu s individuálnym klientom hľadajúcim odpovede na otázky, ako liečiť narušené vzťahy a párové krízy, ako hľadať hlboké príčiny nerovnováhy tela, ako riešiť medzigeneračné krízy a konflikty. Poskytujem koučing a terapie v oblasti životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým a udržaním si fyzického, emočného i duchovného zdravia.

Pracujem s Bytosťou a všetkými jej súčasťami. S tým, čo je povedané ale aj s tým čo je skryté a čo povedané nie je. Koučing je pre mňa hlavne o hlbokom načúvaní ľudskej duše a srdca.

Pracujem s telom ako odrazom celého nášho bytia. Telo je zdroj hlbokého poznania o nás samých a o tom, ako to máme vo vzťahu s inými ľuďmi. Iba keď sme naplno v tele, dokážeme konať v realite. Častý pocit prázdnoty, ktorý teraz mnohí ľudia prežívajú, súvisí aj s tým, že všetka ich energia je sústredená v hlave a telo je vlastne prázdne. Pocit v srdci je pravdivá odpoveď na existujúce otázky. Svoj život tvoríme cez srdce.

Po dohovore s klientom zaraďujem i niektoré šamanské techniky, meditáciu, vizualizáciu, vytváram osobné rituály a magické predmety.

Vo svojej predchádzajúcej manažérskej praxi som uplatňovala koučing ako nástroj riadiacej praxe na dosahovanie osobných aj profesijných cieľov. Koučing nie je len doménou manažérov, ale je úžasným nástrojom pre každého, kto chce žiť šťastný a naplnený život.

Neskôr som začala pracovať viac s oblasťami ako meditácia, vizualizácia, numerológia, tantra joga, Mohendžodáro, alchýmia bylín a mágia Zeme a šamanizmus. Tieto témy študujem, poznávam, prežívam a začleňujem do vlastného života a využívam ich k pomoci druhým.

Prešla som náročným a dlhodobým procesom zasvätenia. Celý môj život sa učím od Prírody a z hlbokej studne vedomostí kolektívneho nevedomia a celého vesmíru.

Mojou schopnosťou je nahliadnuť pod povrch vecí. Dokážem rozpoznať a prepojiť nečakané súvislosti. Viem javy a situácie presne pomenovať a vidím cestu.

Čo je to Koučing