Čo prináša koučing

Kedy a v čom vám môže pomôcť koučing a terapia ?

Ak sa vám nedarí pohnúť z miesta alebo keď niečo vo vás koná inak akoby ste chceli a nemôžete s tým nič robiť.

Keď sa vo vás deje niečo, čomu nerozumiete a čo vás poškodzuje.

Môže sa vám prihodiť, že pocítite v živote nejakú ťažkosť a bude to chcieť zmenu.

Alebo sa len budete chcieť posunúť ďalej.

Koučing primáša:

  • Lepšiu schopnosť robiť rozhodnutia

  • Posilnený pocit spokojnosti

  • Lepšie sebauvedomenie a vnímanie druhých

  • Vytvorené nové vhľady

  • Víziu ktorá ide zo srdca

  • Nové rámce vnímania možnosti a výziev

  • Skvalitnenie myslenia

  • Dosiahnutie osobne relevantných cieľov

  • Získanie perspektívnych riešení v pracovnej oblasti

  • Energiu a inšpiráciu

Koučovanie si poradí s témami ktoré majú riešenie na vedomej úrovni (mať sa rád, vzťahy a párové poradenstvo, naučiť sa komunikovať, pocit naplnenia v práci, syndróm vyhorenia, vlastné hranice, vystúpiť z role obete, nájsť potrebnú odvahu k dôležitým životným krokom, vízia a žitie svojho vlastného sna .......).

Pomocou terapie pracujem s témami v rovine individuálneho nevedomia ktoré majú hlbší základ (zbavenie sa zlozvykov, zmena návykových vzorcov myslenia, rodinné a medzigeneračné problémy, práca s traumou, prejav emócii a téma rôznych psychosomatických ťažkosti).

Čo prináša Koučing