Bráhma

Bráhma

Euforická senzuálna terapia a masáž Mohendžodáro.

V stabilizovanej polohe na boku, v embryonálnej polohe na chrbte a v polohe na chrbte.
Terapia sa robí na jednom boku a je vhodné za pár dní urobiť ošetrenie aj na druhom boku.

Trvá 90 minút a používam pri nej aj olej.

Zameraná na kultiváciu Kundalini energie a stimuláciu zmyslov a pudov pôsobiacich na

hlboko príčinné prejavy a záťaže.

Lieči situácie, ktoré sú pod vplyvom najhlbších strachov. Strach zo života a zo smrti. Pôsobí
jemne a hlboko na dopady z neprežitých a neprejavených stavov okolo prenatálneho obdobia,

pôrodu a bezprostredne po ňom.

Zasahuje hĺbku, príčiny a je vhodná pre opakované skúsenosti, pokročilé ženy, ženy, ktoré

otvárajú svoju intimitu a v hĺbke sa liečia. Otvára v žene vedomie.
Bráhma ako absolútne vedomie umožňuje vnímanie bytia a blaženosti. Je stvoriteľom

vesmíru.

Venujem sa telu ženy vo viacerých polohách. Pri tejto terapii pracujem s aurou a s telom po
letokruhoch, s olejom i s dotykom bez oleja. Používam masážnu techniku Dvanástich vĺn.
Ošetrujem významné miesta na tele pre kultiváciu Kundalini energie. Terapia pracuje s

dychom ženy v embryonálnej polohe.

Na záver terapie pracujem s energetickým systémom 9. čakier a ženskými reflexnými

plochami podľa Omladzujúceho energetického kódu.

Cena tejto senzuálnej terapie je 60 eur.

Bráhma