Aktívne meditácie

Pozývam Vás milé ženy tráviť so mnou čas v Aktívnych meditáciách

Aktivita tanca, pohybu, dychu, zvuku a spevu navodí stav, kedy sa môžete ponoriť do srdca a prejaviť emócie, ktoré nám hlava nedovolí vyjadriť.

Budeme meditovať z aktivity cez chaos do pokoja a relaxácie. Vtedy už naša myseľ bude kľudná a dovolí nám vstúpiť do ticha a pokoja.

Aktívne meditácie sú katarzné techniky, ktoré idú do hĺbky a pracujú s prežívaním. Pomáhajú vnímať inteligenciu tela. Sú očisťujúce, odstraňujú nefunkčné vzorce a liečia traumy.

Tento princíp je pre mňa prijateľný – najprv sa dať do pohybu, vyjadriť sa pohybom, čím sa telo lepšie uvoľní a potom k meditácii dochádza takmer spontánne.

Väčšina ľudí už nie je vo svojom tele doma. Príliš málo sa pohybujeme, neprejavujeme svoje emócie, sme v strese a napätí a zajatcom svojej hlavy. Preto je ľahšie zamerať sa najskôr na telo, teda na dych, spev, tanec, alebo na plač a smiech. Keď sa takto emocionálne prečistíme, meditácia nastáva celkom samovoľne.

Meditácia nemá žiadny cieľ. Ciele má iba náš rozum. Ak si z meditácie spravím cieľ, tak už je to zasa rozum, kto to riadi. Meditácia je stav. Meditovať znamená spočinúť v tom, čo práve je. Meditácia nás konfrontuje so sebou samým. A niekedy to je nepokoj, napätie a chaotické myšlienky. Ak prijmeme tento stav a necháme ho na seba pôsobiť, uvoľní sa a spočinieme v tichu. Nemusím sa sústreďovať ani koncentrovať. Stačí sa len pozorovať a prijať.

Meditáciu nie je potrebné študovať z kníh. Nie je to nič vážne a je potrebné hlavne odhodlanie. Je to v podstate oslava seba samého a života.

Aktívne meditácie sú vhodné pre všetky ženy, nie je potreba mať skúsenosti z podobných techník.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Aktívne meditácie